Deadline: 7 May https://www.goodlight.me

Kragujevac u 24 slike TEME

 KRAGUJEVAC U 24 SLIKE - TEME
11. Akcent
2Apstrakcija
3Arhitektura
4Autoportret
5Broj
6Crveno
7Dijagonala
8Fotograf u akciji
9Kontrast
10Krug
11Kultura
12Linija
13Minimalizam
14Muzika
15Pokret
16Portret
17Refleksija
18Ritam nereda
19Senka
20Simetrija
21Tekstura
22Ugao
23Ulica
24Urami kadar

Informacije i pojasnjenja na 064/1949920 Ivan

Back to top button