Članarina za 2018. godinu

Visina članarine za 2018. godinu iznosi 1000 dinara.