Visina članarine za 2018. godinu iznosi 1000 dinara.

TOP