Kako postati član

Član Foto-kluba Kragujevac postajete uplatom članarine za tekuću godinu u visini od 1000,00 dinara na račun kluba: 285-2515090000030-07 zatim popunjavanjem ove pristupnice i njenim slanjem na mail: fotoklubkragujevac@gmail.com