Deadline: 7 May https://www.goodlight.me

Konkurs za međunarodna FIAP zvanja

Foto-savez Srbije poziva sve zainteresovaner članove koji ispunjavaju uslov za sticanje nekog od FIAP-ovih zvanja /AFIAP, EFIAP/ da podnesu prijavu najkasnije do 1. marta.

Back to top button