Članarina za 2021. godinu

Klupska članarina za 2021. godinu iznosi 2000 dinara

Klupska članarina za 2021. godinu iznosi 2000 dinara. Potrebno ju je uplatiti na račun kluba: 285-2515090000030-07. Nije potrebno slati sken ili obaveštenje jer u roku od 24 sata Klub dobija izvod iz banke. UPLATE NE TREBA VRŠITI PRE 1. JANUARA 2021.  
Back to top button