Fotografija meseca – rezultati

Kategorija: Autori bez zvanje, F3 i F2

Tema: SLOBODNA

VLADIMIR MATEJIĆ, F2
Medalja Foto-kluba Kragujevac za najbolju fotografiju u temi A

Tema B: – Porodica

VLADIMIR MATEJIĆ
Medalja Foto-kluba Kragujevac za najbolju fotografiju u temi B

Kategorija: Autori sa zvanjima F1, KMF i MF

Tema A: Slobodna

DRAGAN MILENKOVIĆ, F1
Medalja Foto-kluba Kragujevac za najbolju fotografiju u temi A
Goran Kojadinovic – Across the parking lot — Diploma Foto-kluba Kragujevac

Tema B: Porodica

IVAN ERIĆ
Medalja Foto-kluba Kragujevac za najbolju fotografiju u temi B

Back to top button