Foto-krug – 12. mart u 11h na jezeru Bubanj

Foto-krug otvoren za sve zainteresovane

Jedna od najstarijih aktivnosti članova Foto-kluba Kragujevac je FOTO-KRUG.
Obično se odvija nedeljom oko 11 sati, kada se članovi Foto-kluba Kragujevac okupe na unapred dogovorenom mestu u gradu i fotografišu na zadatu temu ili na osnovu ideje koju treba likovno obraditi.


Od ovog vikenda ova druženja postaju otvorena za sve građane Kragujevca koji će moći da se pridruže članovima Foto-kuba Kragujevac i pokažu šta znaju ili na licu mesta dobiju pomoć i uputstva kako da naprave najbolju fotografiju.

Ove nedelje, 12. marta u 11 časova sastanak ljubitelja fotografije je na Jezeru Bubanj, kod mostića.

Tema: Refleksija

Back to top button